Oktatás

Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda Győr

Az óvoda honlapja: brunszvikovi.mfgyor.hu

Óvodánk 1980 decemberében nyitotta meg kapuit Marcalvárosban. Intézményünk hat csoportos. Családias légkörben, pavilonszerű csoportszobákban, esztétikus környezetben, parkosított nagy udvarral, KRESZ parkkal várjuk a leendő óvodásokat.
1997. szeptember 1-től, a Német Önkormányzat felkérésére, a városban egyedüliként beindítottuk a német nemzetiségi csoportjainkat.
Nevelőmunkánkat saját készítésű "Játszunk - Wir Spielen" című program alapján végezzük. Óvodai nevelési programunk célja: a verset, mesét, dramatikus és énekes játékokat, rajzot és kézimunkát használjuk fel arra, hogy eljuttassuk a gyerekeket a rácsodálkozás élményéig.
Német programunk az "Egy nyelv-Egy személy" nemzetiségi adaptációra épül. Programunk lényege, hogy a csoportban dolgozó német nemzetiségi végzettségű óvodapedagógusok csak német nyelven kommunikálnak a gyerekekkel, míg a másik óvónő csak magyarul.
Német nemzetiségi program célja: a játékos "nyelvtanulás" a nemzetiségi kultúra ápolása, a német szokásrendszerek, népi hagyományok átörökítése.
A városunkba érkező és letelepedő kétnyelvű családok óvodás gyermekeinek tudunk lehetőséget biztosítani arra, hogy - a többi magyar nyelvű óvodással együtt - a nap egész folyamán hallja és használja a nyelvet.
Valamennyi csoportunkban meghatározó jelentőségű az egészséges életmód kialakítása. Ovi-foci csapatunk igen szép eredményekkel büszkélkedhet a városban.
Német nemzetiségi néptánc csoportunk a városi, megyei rendezvényeken, sőt már Ausztriában is fellépett.
Nevelőtestületünk feladata: a szeretetteljes, érzelem gazdag, biztonságérzet adó óvoda megteremtése, a gyermeki önállósság és szabadság megtartásával. Kiemelt feladatként kezeljük még az érzelmi nevelés és a társas kapcsolatok alakulását is.
EGÉSZ ÉVBEN várja a szülőket és a gyerekeket

az óvoda valamennyi dolgozója és
Litkei Erika
óvodavezető


Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Kovács Margit Iparművészeti Szakközépiskola és Szakiskola

Az iskola honlapja: kmamk.mfgyor.hu

A Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Kovács Margit Iparművészeti Szakközépiskola és Szakiskola Marcalvárosban 1981 óta működik. 35 tanteremben, 6 műhelyben, hatalmas tornateremben és kézilabdapályán folyik a munka. A könyvtár jól felszerelt nyilvános könyvtárként működik. Az aula nagy rendezvények, programok befogadására alkalmas. Itt üzemel a Zöld Kamera Mozi is.
Az intézmény tevékenységében rendkívül sokoldalú, ezt jól szemlélteti felépítése.

Egységei: általános iskola, alapfokú művészetoktatás, kézműves szakképző iskola, iparművészeti szakközépiskola, művelődési központ, német nemzetiségi iskola.

Általános iskola: emelt szintű képzés folyik német nyelvből 3. osztálytól, vizuális kultúrából 1. osztálytól. Kiemelt szerepe van a matematika nívócsoportnak, a számítástechnika oktatásnak. Kiváló sportcsoportok működnek: röplabda, kosárlabda, futball, karate, torna, tánc szakágakban.
1-4 évfolyamon sokan igénybe veszik a napközi otthon munkáját.
2001-től német nemzetiségi oktatás indult. A képzés kialakítja a tanulókban az érdeklődést elődei nyelve, kultúrája, értékei iránt.
Formáját tekintve a hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás tantervei szerint folyik a munka. A kisebbségi nyelv és irodalom, a népismeret és hagyományápolás tanítása első évfolyamtól heti öt tanítási óra keretében csoportbontásban történik.

Alapfokú művészetoktatás: A 12 évfolyamos képző- és iparművészeti alapiskolában tanulnak a tanulók. Vizuális alapismereteket, rajz - festés - mintázást, népművészetet, művészettörténetet tanulnak. Az alkotás a műhelymunkában teljesedik ki. A képzés a gyermeki személyiség általános fejlődése mellett alkalmas a művészeti pályára való hatékony felkészítésre.

Szakiskolai képzés: Célja a formatervezés és tárgyalkotás, a különböző kézműves mesterségek magas szintű elsajátítására való felkészítés. 9-10. évfolyamon elsősorban közismereti, 11-13. évfolyamon gyakorlati képzés folyik.
Működő szakok: fazekas, tűzzománc-dísztárgykészítő, bőrtárgy készítő, faműves, üvegfestő- ólomüvegező, nőiruha-készítő.

Iparművészeti szakközépiskolai képzés 2005. szeptemberében indult üvegműves és zománcműves szakon.

Valamennyi oktatási egység kiválóan szerepel a tanulmányi versenyeken.

A Közművelődés kulturális szolgáltatásait tanulóink, valamint azok családtagjai, a lakótelepi óvodások, iskolások és felnőttek számára nyújtja. Művészeti csoportok, tanfolyamok, rendhagyó órák, hangversenyek, színházlátogatások, kiállítások, komplex néprajzi rendezvények, vetélkedők adnak lehetőséget a kultúrált szórakozásra