Bemutatkozás

Üdvözöljük a Győri Német Önkormányzat honlapján !

Szeretnénk Önöknek információval szolgálni közéleti eseményeinkről, oktatási, kulturális és egyesületi életünk programjairól.

Honlapunkra látogatóknak abban kívánunk segítséget nyújtani, hogy megismerkedjenek a nagyszámú győri német nemzetiségű polgárok mindennapjaival, ízelítőt kapjanak az itt élők kultúrájáról, ünnepeiről.

Tisztelt Honlaplátogató!

Reméljük, honlapunkon megtalálja azokat az információkat, amire szüksége van. Véleményét, észrevételeit szívesen várjuk.

Ferenczi Tamás elnök


Győr Megyei Jogú Város Német Önkormányzat tevékenysége

Önkormányzatunk célja: a Német Kisebbség anyanyelvének ápolása, a tárgyi és szellemi kultúrájának megőrzése és önazonosságának erősítése . Ennek megvalósításához óvodai nevelés, kisebbségi alap- és középfokú nevelés és oktatás feltételeinek megteremtésére törekszik.
Kulturális programjaink  erősítik az összetartozás-tudatot. Tizenöt éve működik a Német Önkormányzat Győrött.

Önkormányzatunk kapcsolatot tart a német kisebbség regionális és országos szervezet szervezeteivel, a megyei önkormányzattal, más társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal, megyei német kisebbségi önkormányzatok egyesületével, a helyi német kisebbségi egyesületekkel, a helyi német nyelvet oktató óvodákkal és iskolákkal, Győr és környékén működő gazdasági társaságokkal..

Szakfeladat Száma Megnevezése
  841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
  841901

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

  842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
  890301 Civil szervezetek működési támogatása
  890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
  890441 Közcélú foglalkoztatás
  900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
  910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások

A német önkormányzat által üzemeltetett klubhelyiségekben napi szinten folynak kulturális foglalkozások:

Nyelvi hagyományőrző társalgási kurzus hétfő
Harmonika Zenekar próbái kedd
Fúvószenekar próbái szerda
Sakk szakkör csütörtök
Énekkar próbái péntek
Német nyelvű istentisztelet utáni együttlét vasárnap

Győr, 2011.

Ferenczi Tamás elnök


A magyarországi németek címere

A magyarországi németek címere

A címert egy ezüstszínű hullámvonal választja ketté. A hullámvonal felett egy vár (elefántcsontszínű), felette jobbról a sugárzó nap és balról a fogyatkozó hold (mindkettő aranysárga).

A hullámvonal alatt fehér kereszt és elefántcsontszínű eke. A címer háttérszíne kobaltkék, kontúrja antracit, a perem elefántcsontszínű. A magyarországi németek címere a magyarországi német népcsoport legfontosabb jellemzőit foglalja össze:

  • A szülőföld szeretetét.
  • A népcsoport kettészakítottságát.
  • A magyarországi németség hitét és teremtő erejét.

Ebben a nap és a fogyatkozó hold a népcsoport háború utáni kettészakadását, a budai vár a magyarországi szülőföldet, a nyitott várkapu az újbóli egymásra találást szimbolizálja.

Az ezüst hullámvonal a Dunát szimbolizálja, mely összeköti az őshazát Magyarországgal, melyen őseink érkeztek ma is megtartott keresztény hittel és teremtő erővel.

 

Győr Megyei Jogú Város Német Önkormányzat képviselő testülete
Ferenczi Tamás elnök
Krasznai Zoltán elnökhelyettes
Beszprémy Lászlóné képviselő
Ruisz Oszkár képviselő
Scheibelhoffer Ottóné képviselő