Nemzetiségekért díj felhívás 2018

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javaslattételi felhívást tesz közzé „Nemzetiségekért” díj 2018. évi adományozására.

„Nemzetiségekért díj” adományozható: azon személynek vagy Győrben tevékenykedő közösségnek, aki vagy amely a nyelvi, a szellemi és a tárgyi kultúra megőrzése, kutatása és gyarapítása, az egyes nemzetiségekhez kötődő hagyományok ápolása és megismertetése, a nemzetiségi közösség összetartása vagy a települési nemzetiségi önkormányzat munkájának segítése és támogatása révén a nemzetiségekhez kötődően tartósan kiemelkedő munkát végez. Az elismerés az arra méltó személy részére halála után is adományozható.

Beérkezési határidő: Az írásba foglalt javaslatot (a kitöltött nyomtatványt) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi és Önkormányzati Osztályára címezve személyesen 2018. november 26. napján 15.00 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati Osztályán (9021 Győr, Városház tér 1. I. emelet 117. iroda), postai úton Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi és Önkormányzati Osztályára címezve (9021 Győr, Városház tér 1.) úgy, hogy a feladást követően legkésőbb 2018. november 26. napján megérkezzen a címzetthez.

A Javaslattételi felhívás teljes szövegét a mellékelt dokumentum tartalmazza.